Fişierele de tip cookie sunt esenţiale pentru ca dumneavoastră să utilizaţi la maximum site-ul nostru Web. De fapt, aproape toate site-urile Web utilizează acest tip de fişiere. Fişierele de tip cookie stochează preferinţele dumneavoastră şi alte informaţii care ne ajută să ne îmbunătăţim site-ul Web - dar nu vă faceţi griji, nicio informaţie colectată de pe site-ul nostru nu vă identifică în mod personal. Puteţi afla mai multe despre fişierele de tip cookie şi despre cum puteţi să le controlaţi cu ajutorul setărilor dumneavoastră de navigare.

Aflați mai multe

Mosul Ford Plusauto

Stim ca iti place sa conduci un Ford si pentru asta Mosul Ford Plusauto te premiaza!
Vino alaturi de copilul tau si luati-i Mosului cadourile, in perioada 8 - 15 decembrie, in Showroom-urile Ford Plusauto !
 
 
 

 

Regulament, termene si conditii :

1. Campania se adreseaza posesorilor Ford insotiti de copii cu varste cuprinse intre 4 ani si 12 ani. 

2. Distribuirea cadourilor se efectueaza dupa completarea declaratiei-acord, prin care se accepta termenii si conditiile impuse.

3. Participantii posesori Ford intra in posesia cadoului in baza semnarii fromularului si a certificatului de inmatriculare, permis si buletin .

4. Numarul cadourilor este limitat, cumuland suma totala de 2,975 lei, TVA inclus.

5. Perioada de desfasurare a campaniei este 8 decembrie 2017 - 22 decembrie 2017.

6. Campania nu se adreseaza angajatilor Ford, sau Plusauto.

I. Definitii: Operator: SC PLUSAUTO SRL - str. Caracal nr.254, Malu Mare-Dolj inregistrat la Registrul Comertului sub nr.J16/669/1992, cod unic inregistrare RO2311348, inregistrat sub nr. 17160 in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal; Date cu caracter personal - inseamna, conform legislatiei aplicabile, orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. Pot intra in aceasta categorie: numele, prenumele, domiciliul/resedinta, cetatenia, codul numeric personal, toate celelalte date mentionate in actul cu care se legitimeaza Clientul/imputernicitul, adresa de email, numerele de telefon, toate informatiile din orice document semnat cu Operatorul, inclusiv din contractele privind furnizarea de produse si servicii din domeniul auto, date relevante ale autovehiculului, istoricul de service, date tehnice pentru piese si accesorii, semnatura, imaginea, vocea, convorbirile telefonice cu Operatorul, orice alte documente si informatii, inclusiv cele financiare, bancare, fara limitare, si cele care trebuie/va fi necesar sa fie prelucrate de Operator conform legii, unui act de autoritate, fara limitare, care ii devin disponibile Operatorului, pe durata relatiei contractuale dintre Operator si Client; Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operatiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea. Pentru imbunatatirea calitatii serviciilor sale, Operatorul poate inregistra si stoca convorbirile telefonice cu Clientul.
II. Scopurile in care se face prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi: evidenta si executarea oricaror contracte/documente semnate intre Operator si Client, reclama, marketing (direct), publicitate, loterii publicitare, statistica, colectare debite/recuperare creante, raportari catre societatile din grup si/sau catre autoritatile de supraveghere din Romania si/sau strainatate, managementul portofoliului si al riscului, supraveghere video, furnizarea de servicii si produse de comunicatii electronice si promovarea acestora in orice medii inclusiv pe baza datelor cu caracter personal furnizate de Client, trimitere de comunicari, evaluarea comportamentului Clientului in mediile online, inclusiv in baza datelor cu caracter personal furnizate, dezvoltare, intocmirea de registre ale clientilor, stocare de baze de date in Romania (si/sau in strainatate), realizarea oricaror cerinte privind activitatea Operatorului si/sau interesele sale de afaceri.

III. Persoanele vizate sunt: Clientul, imputernicitul acestuia si orice alte persoane fizice ale caror date cu caracter personal ajung in orice mod la Operator, pe durata relatiei contractuale dintre Operator si Client. Clientul ii garanteaza Operatorului faptul ca a obtinut in prealabil acordul expres si neechivoc pentru prelucrare al celorlalte persoane fizice ale caror date cu caracter personal devin disponibile Operatorului, Operatorul fiind exonerat de orice raspundere si de plata unor compensatii, despagubiri in acest sens.

IV. Destinatarii datelor pot fi: persoanele vizate, reprezentantii persoanelor vizate, autoritatile si institutiile publice (oricare ar fi denumirea) din Romania si/sau strainatate, potrivit legii, instantele judecatoresti si/sau arbitrale din Romania si/sau strainatate, potrivit legii, angajatii, colaboratorii Operatorului din Romania si/sau strainatate, societati de colectare a debitelor ori de recuperare creante din Romania si/ sau din strainatate, orice alt partener contractual/necontractual al Operatorului din Romania si/sau din strainatate.

V. Perioada estimata pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
V.1. Operatorul va efectua prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru realizarea scopurilor evidentiate la art.II, pe durata derularii contractelor semnate cu Clientul, plus o perioada de 10 ani, pentru desfasurarea activitatii curente a Operatorului si/sau realizarea intereselor legitime ale Operatorului, cu exceptia cazurilor cand prin lege se prevede alt termen, caz in care se va aplica acel termen.
VI. Transferul de date cu caracter personal in strainatate. VI.1. Operatorul va putea transfera date cu caracter personal si in afara Romaniei, in interiorul Uniunii Europene, ca urmare sau in scopurile aratate la art. II ori pentru executarea unui contract incheiat intre persoanele vizate si Operator sau pentru incheierea ori executarea unui contract incheiat ori ce se va incheia, in interesul persoanelor vizate, intre Operator si un tert.
VII. Drepturile acordate persoanelor vizate. Conform legislatiei aplicabile, persoanele vizate beneficiaza de dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul la informare, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei; toate aceste drepturi se exercita prin cerere scrisa, datata si semnata, inaintata Operatorului, cu exceptia dreptului de a se adresa justitiei, care se execita prin cerere scrisa inaintata instantei de judecata competente. 

VIII. Diverse. VIII.1. Clientul declara urmatoarele: (i) acordul privind datele cu caracter personal minime, strict necesare pentru executarea contractului initial/contractelor initiale de prestare servicii (respectiv, nume, prenume, adresa, cod numeric personal, numar de telefon si/sau email, detalii auto) ramane valabil exprimat, contractul initial/contractele initiale de furnizare produse si servicii urmand a produce efecte in continuare; (ii) a citit si a negociat inainte de semnare prezenta Declaratie, pe care a inteles-o integral, a acceptat in totalitate si expres fiecare clauza din continutul acesteia, fiind de acord expres si neechivoc inclusiv cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform prezentei Declaratii; (iii) pentru prevenirea unei posibile fraude, este de acord cu retinerea si prelucrarea de Operator a copiilor actului de identitate si a celor in legatura cu autovehicul pentru care se face furnizarea produselor si serviciilor Operatorului; (iv) intelege ca poate solicita Operatorului oricand sistarea prelucrarii datelor cu caracter personal, cu efect pentru viitor, prin cerere scrisa, datata si semnata, adresata Operatorului la adresa din prezenta Declaratie, acest fapt, cat si exercitarea dreptului de opozitie putand conduce la imposibilitatea furnizarii serviciilor si produselor de Operator, cu efectul incetarii contractelor aferente pe baza unei notificari scrise trimise Clientului si cu exonerarea Operatorului de orice raspundere si de plata de compensatii, despagubiri in acest sens;